2018 YKS Coğrafya Konuları Soru Dağılımı2018 LYS hazırlıkları devam ediyor. İyi bir yaşayan kalitesi hayal eden tüm üniversite adayları çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu yazımızda 2018 LYS-3 Coğrafya konularının ders ders yarılmış şekliyle listesini bulacaksınız. Böylece çalışmalarınız daha düzenli ve programlı şekilde ilerleyebilir. Özellikle eşit
ağırlık ve sözel tercih yapmak isteyen üniversite adayları için 2018 LYS Coğrafya testleri büyük önem taşıyor. 2017 yılıyla bir farklılık gözlemlenmesini beklemediğimiz konular şöyle sıralanıyor.

2018 LYS Coğrafya Konuları Soru Dağılımı

Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)
Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)
Nüfus Politikaları (1 Soru)
İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)
Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)
Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler (2 Soru)
Türkiye’nin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri) (1 Soru)
Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)
Türkiye’nin Yer Şekilleri (1 Soru)
Türkiye İklimi (1 Soru)
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (1 Soru)
Tablo Okuma(Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)
Grafik Okuma(Enerji Kaynakları) (1 Soru)
Bölgeler Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)
Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru)
Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri (1 Soru)
Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya) (1 Soru)
Uluslar Arası Örgütler (1 Soru)
Atıklar Ve Ekolojik Denge (1 Soru)
Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı) (1 Soru)
Doğal Kaynakların Kullanımı (Arkansas Nehri)(2 Soru)
Enerji Kaynakları (1 Soru)

TOPLAM: 24 Soru

2018 LYS Coğrafya Konuları Nelerdir?

1-DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar

Levha Hareketlerinin Etkileri
Levha Hareketlerinin Etkileri
Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri
Biyoçeşitlilik
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akını ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar

2-BEŞERİ SİSTEMLER

Nüfusun Gelişimi ve Dağılımı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye’nin Nufus Politikası

3-EKONOMİK FAALİYETLER

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar

4-MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm (Genel
Türkiye’de Sanayi ve Turizm
Dünya’da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye’de ve UlaĢım ve Ticaret
Ekonomil Faaliyetler (Genel

5-ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Afetler
Türkiye’de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların KeĢfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları
Küresel Çevre Sorunları

6-KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

Fiziki ve BeĢeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Ġç Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler

Heyecan yükseliyor. Bu aşamada önemli olan moralinizi yüksek tutmak ve engelleri konu konu aşmak. Engelleri aşabilmek için çalışacağınız konuların belli bir sırasının olması ve belli bir düzende çalışmanız testlerdeki sorular arasında mantık bağı kurabilmeniz için önemlidir. Çalışmalarınızda bir program yapabileceğiniz ve düzenli olarak çalışmanızı sağlayabilecek

2018 YKS Coğrafya Konuları Soru Dağılımı yorumları

  • Image Description
    Misafir
    17.03.2015

    Yok artik bu kadar cok mu ??

YKS