2018 YKS Kimya Konuları Soru DağılımıLYS-2 Fen bilimleri testi özellikle Sayısal öğrenciler için Matematik-Geometri testiyle birlikte büyük öneme sahip. Bu testten alacakları yüksek puanlarla üniversitelerin sayısal bölümlerini seçebilmek için avantaj yakalamaya çalışacak olan öğrenciler Kimya konularına çalışmaya şimdiden başladılar. Bizler de 2017 sınavı ile içeriğinin aynı olacağını düşündüğümüz 2016 Lys-2 Fen Bilimleri Kimya Konularını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıdaki listede 2018 Lys-2 Kimya Konuları,listeli olarak ayrı ayrı bulabilirsiniz.

2018 LYS Kimya Konuları Soru Dağılımı

Gazlar (2 Soru)
Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru)
Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entalpi) (3 Soru)
Radyoaktiflik (1 Soru)
Asit-Baz Çözeltilerinde Denge (4 Soru)
Çözünürlük Dengesi (1 Soru)
Tepkime Hızı (1 Soru)
Kimyasal Denge (2 Soru)
Elektrokimya (1 Soru)
Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar (1 Soru)
Organik Kimya (12 Soru)

TOPLAM: 30 Soru

2018 LYS Kimya Konuları Nelerdir?

1-Atomun Yapısı
2-Mol Kavramı
3-Periyodik Sistem
4-Elementler Kimyası
5-Oksitler
6-Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7-Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
8-Gazlar
9-Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık
10-Çözeltiler
11-Kimyasal Tepkimelerde Enerji
12-Reaksiyon Hızı
13-Kimyasal Denge
14-Sulu Çözeltilerde Denge
15-Asitler ve Bazlar
16-Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
17-Elektro Kimyasal piller
18-Elektroliz
19-Organik Kimyaya Giriş
20-Alkanlar
21-Alkenler
22-Alkinler
23-Alkoller ve Eterler
24-Aldehitler ve Ketonlar
25-Karboksilli asitler ve Esterler
26-Alifatik Amonyak Türevleri
27-Aromatik Bileşikler
28-Organik Reaksiyonlar
29-Çekirdek Kimyası

2018 YKS Kimya Konuları Soru Dağılımı yorumları

  • Image Description
    Misafir
    09.02.2015

    Kimyasal tepkimelerde enerji "entolpi" değil "entalpi". Ama çok yararlı bi konu teşekkürler.

YKS