YLSY nedir başvuru şartları nelerdir?

YLSY hakkında en çok merak edilenler

YLSY NEDİR ?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim alanlarına yönelik olarak başta üniversiteler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren yurt dışı lisansüstü eğitim bursu (YLSY) verilmektedir.

YLSY kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, burs ve okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri, kırtasiye yardımı, öğrenim sonrası ilgili kuruma yerleştirilmesi ve takibinin yapılması gibi işlemler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.)

* 2015 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

* 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

* Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

* Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması "4 üzerinden 2.50", "100 üzerinden 65,00 veya daha yukarı olmak.

YABANCI DİL BİLMEK ŞART MI ?

YLSY programında başlangıçta yabancı dil şartı bulunmamaktadır.

Programı kazananlardan, yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler istemeleri halinde yurt içi veya yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığınca ücreti karşılanan dil kurslarına katılabilirler. Kurslar, yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli, yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli olmaktadır.

Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Başvurular Ekim - Kasım 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacaktır.

İlan edilen kontenjanlarda bölüm şartlarını ve diğer genel şartları taşıyanlar, geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Bir adayın en fazla 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

Kontenjanlara ulaşmak için TIKLAYINIZ. (EK-1)

TERCİH YAPILDIKTAN SONRA DEĞERLENDİRME NEYE GÖRE YAPILIR ?

İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylara aşağıda sıralanan 5 kategori üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır :

* Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi , (20 Puan)

* Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, (20 Puan)

* İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, (20 Puan)

* Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (20 Puan)

* Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 Puan)

Adayların sözlü sınav puanlarının %40'ı, ALES puanlarının %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşacaktır.

YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan üniversite ve diğer kamu kurum kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapacaklardır. Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI BURS MİKTARLARI NE KADAR ?

Yurt içinde yabancı dil öğrenimi görülen süre boyunca 1.000 TL burs ödenmektedir. Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen burs ücreti ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Yurtdışı burs miktarları için TIKLAYINIZ. (EK-2)

ÖĞRENİM SÜRELERİ NE KADAR ?

Yabancı dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilmektedir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. (Örneğin; İngiltere'de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilmektedir.)

MECBURİ HİZMET SÜRESİ NASIL HESAPLANIYOR ?

YLSY ile yurtdışında eğitim gören öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda; yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar, Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

Örneğin, 1 yıl yurtiçi dil eğitimi, 6 ay yurtdışı eğitimi, 2 yıl yüksek lisans eğitimi ve 4 yıl doktora eğitimi gören ve yurda dönen bir kişi adına öğrenim gördüğü kuruma toplam 14 yıl mecburi hizmet yükümlü olacaktır.

YLSY İLE YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRENLER EĞİTİM BİTTİKTEN SONRA HANGİ KADROLARA ATANACAK? TIKLA ÖĞREN

YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE GEÇİRİLEN SÜRELER MEMURİYETTEN SAYILIYOR

1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda kurumlar adına YLSY kapsamında yurtdışında lisansüstü eğitim gören öğrenciler, eğitimlerini tamamlayıp döndükten sonra görmüş olduğu yüksek lisans ve doktora eğitimleri memuriyette geçmiş sayılarak derece/kademe olarak değerlendirilecektir.

Öte yandan, bu süre 5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanılmadığı sürece emeklilikte fiili hizmet süresine sayılmamaktadır.

Ayrıca, yurtiçinde ve yurtdışında görülen yabancı dil eğitimleri, lisansüstü eğitim olarak değerlendirilmediğinden derece/kademenin hesabında dikkate alınmamaktadır.

EN ÇOK HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK ?

Kontenjanları incelediğimizde, bu yılki YLSY alımlarında en çok kontenjanın Hukuk (131 öğrenci), Temel İslam Bilimleri (64 öğrenci) ve Sağlık ve Moleküler ile Hücresel Mühendisliğe (42 öğrenci) ayrıldığı görülmektedir.

Alan bazında kontenjanları görmek için TIKLAYINIZ.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

Benzer içerikler

..