TYT Türkçe sorularının zorluk derecesi nedir?

Her yıl 2 milyondan fazla aday TYT’ye giriyor. YKS sonrası üniversite puanlarına da önemli bir katkıda (yaklaşık yüzde 40 oranında) bulunduğundan dolayı, birçok adayın üniversite hayaline ulaşması için kritik bir role sahip.

Sıraladığımız bu konulara hakim olmak, size nasıl bir avantaj sağlayacak? Sadece belirttiğimiz bu konulardan gelen sorularda tam performans gösteren bir aday, sınavda başka bir konudan soru yapmasa dahi ham puan olarak en az 300 puan alma şansına sahip…

Bu yıl üniversitelere giriş sisteminin değişmesi nedeniyle adaylar birçok ilkle karşılacak.Bakıldığı zaman maalesef bu durum birçok öğrenci için dezavanatjdır.Soru sayısın azaltılması,konu sayısının aynı olması beraberinde soru tiplerinin nasıl olacağı sorusunu getirmekte.LYS ve YGS’de soru sayıları fazlaydı.Bu yüzden bütün konulardan birkaç,hatta 4,5 tane soru sormak mümkün dü.Şu an ise soru sayısı azaldı.Bu yüzden her konudan,konunun niteliğini ölçecek sayıda soru sorulması güç olacak.Bu yüzden muhtemeldir ki bu yıl sorular tümleşik diye adlandırdığımız iki,üç konuyu kapsayan sorulardan oluşacak.Yani ÖSYM tek bir soruda 2 veya 3 konunun kazanımını ölçmeye çalışacak.Örneğin matematik sayılar konusuyla ilgili soru içinde kareköklü ifadeler,üslü ifadeler olabilir aynı zamanda denklem çözme olabilir.Bu yüzden biraz zor sorularla sınava hazırlanmak daha yerinde olacaktır.Çünkü birçok ölçme araçlarında soru sayısı azaldıkça soruların güçlüğü artmalıdır ki büyük bir ihtimalle ÖSYM de bunu uygulayacak ve soruların zorluğunu arttıracaktır.Çünkü gerekli seçme işleminin yapılabilmesi için mutlaka ayırt edici soruların bulunması gereklidir.Bu yüzden YKS sınavının her iki oturumu da YGS ve LYS’den zor olacaktır.Adayların kendilerini buna göre ayarlamaları faydalarına olacaktır.Adaylar konuların temel bilgisini kazandıktan sonra kademe kademe zor sorular çözmeliler ve kendilerini buna alıştırmalıdırlar.Şu an sınav sistemi yeni olduğu için adaylar yeterli kaynak dökümana sahip değiller,bu durumda öğrenciler ellerindeki YGS ve LYS kitaplarının daha çok zorluk derecesi yüksek sorularını çözerek sınava hazırlanabilirler.

Temel yeterlilik testi hangi sınıfın konularından gelecek?

Temel yeterlilik testi TYT Lise 9. Ve 10. Sınıf konularından gelecek.

TYT Matematik testini kimler çözecek?

TYT Matematik konularını bütün öğrenciler çözecek. Tüm sınav düşünüldüğünde %20 etkiye sahip olacak.

Hangi konular daha önemli?

Denklem çözme,rasyonel sayılar,üslü ifadeler,köklü ifadeler,oran orantı,çarpanlara ayırma,basit eşitsizlikler,mutlak değer.Bu 8 konu çok önemli.Bir öğrenci denklem çözmeden,çözemeden diğer konuların problemlerini çözemez. Çünkü bunlar bazı konuların sorularının çözülmesi için temel konulardır. Bazen bu konulardan soru gelmeyebiliyor ama diğer konu soru içinde yine gelebilmekte.

En çok soru hangi konulardan gelmekte?

En çok soru Problemler konusundan gelecektir. Çünkü geçmiş yıllarda en çok soru gelen yaklaşık 10-11 tane konu problemlerdir. Bu sene YÖK yaptığı açıklamayla yorum gerektiren sorulara ağırlık vereceğini açıkladı bu da problemler konusunun önemini daha da arttırmakta. Çünkü problemler konusu daha çok yoruma dayalı sorulara imkan tanımaktadır.

TYT Geometriden kaç soru gelecek?

2017 senesine gelene kadar YGS’de 7-8 geometri sorusu gelirken bu sayı 2017 senesinde 11’e çıktı.Bu neden kaynaklandı çünkü 9. Ve 10. Sınıfta geometri konuları çok fazla.Bu sene yine en az 10 soru gelmesini bekliyoruz.

YÖK’ün konu ile ilgili açıklaması

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

Hayır. TYT, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir. TYT, Türkçe ve Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgi ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar. Dil ve Matematik, bütün bilim alanlarının ortak ifade aracıdır. Bundan dolayı bu iki dili kullanarak TYT’de adayların sözel ve sayısal yeterliliklerini ölçmek istiyoruz. 1 0 Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir. Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir. Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz.

YKS soru dağılımı

TYT 40 matematik 40 türkçe

2.oturum

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde

24 Türk dili ve edebiyatı, 10 tarih, 6 coğrafya sorusu yer alacak.

Sosyal Bilimler-2’de ise,

felsefe grubunda (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinde 6, coğrafya-2’de 11, tarih-2’ye 11 soru olacak.

Fen bilimlerinin dağılımı ise şöyle: 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji.

YGS SORULARI NASILDI?

YGS’de sorulan 160 sorudan yaklaşık yarısı aşağıda verilen konulardan çıktığını rahatlıkla belirtebiliriz.

PUAN TÜRLERİNE GÖRE ‘1 NET’ SIRALAMADA ORTALAMA OLARAK NE DEĞİŞTİRİR?

- YGS-1’de 302 puan ile 300 puan arasında 5 bin aday var.

- YGS-2’de 325 puan ile 320 puan arasında 8 bin aday var.

- YGS-3’de 340 puan ile 330 puan arasında 40 bin aday var.
- YGS-4’te 355 puan ile 350 puan arasında 11 bin 500 aday var.

- YGS-5’te 380 puan ile 370 puan arasında 17 bin aday var.

- YGS-6’da 400 puan ile 390 puan arasında 12 bin aday var.

1. SAYILAR

Doğal sayılar, tam sayılar, modüler aritmetik, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, mutlak değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran/orantı ve problemler konularını kapsayan bu temel konu 9. sınıfta öğretilen ve adayların tüm lise hayatları boyunca pratik yapma şanslarının olduğu bir konu.

Temel Matematik testinin neredeyse yarısını kapsayan bu bölümde soruların yüzde 30’u kolay, yüzde 35’i orta, yüzde 35’i ise zor seviyeden çıkıyor…

2. PARAGRAF BİLGİSİ

Seçilmiş metin ve metin parçalarda paragrafın anlatımı, yapıları, anlam ve ana düşünce, düşünceyi geliştirme yolları konularını kapsayan paragraf bilgisi Türkçe testinin en önemli konularından.

Yorum yeteneği ve okuduğunu anlamaya dayalı bu bölüm sınavda zaman alıyor ve özellikle son yıllarda adayları bir hayli zorluyor. Şimdiye kadar çıkmış paragraf sorularının yüzde 35’i kolay, yüzde 55’i orta, yüzde 10’u ise zor seviyede.

3. CÜMLE BİLGİSİ

Cümle bilgisi genellikle cümlede anlam, dilek ve istek cümleleri, cümlenin ögeleri ve metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler sorularını kapsıyor.

Hem yorum hem de bilgi sorularından oluşan cümle bilgisi sorularının yüzde 65’i kolay, yüzde 25’si orta, yüzde 10’u da zor seviyeden soruluyor.

4. DOĞAL SİSTEMLER

Coğrafya’nın temel konularından, ayrıca sınavda önemli rol oynayan konulardan biri... Ağırlıklı olarak harita bilgisi, koordinat sistemleri, izohipsler, dünyanın şekli ve hareketi, hava durumu ve iklim elemanları ve iç ve dış kuvvetler konularını inceleyen bu ünite ağırlıklı olarak bilgi ve hesaplama problemlerin den oluşuyor. Çıkan soruların yüzde 60’ı kolay, yüzde 30’u orta, yüzde 10’u ise zor seviyeden.

5. BİLEŞİKLER

Bileşik formüllerin yazımı, iyonik ve kovalent bağlar, polarlık, organik bileşikler konularını kapsayan bileşikler ünitesi Kimya testinin temel konularından olmakla birlikte, sınav sorularının da vazgeçilmez konularından.

Her sene yaklaşık Kimya sorularının yüzde 25’inin çıktığı bileşikler konusu soruların ın zorluk dağılımı şu şekilde: yüzde 60’ı kolay, yüzde 30’u or ta ve yüzde 10’u zor.

6. KELİME BİLGİSİ

Kelime bilgisi konusu ağırlıklı olarak sözcük öbeklerinde anlam sorularında oluşmakta ve YGS Türkçe sınavının temel soru tiplerinden biri.

Özellikle Türkçe testinin başında karşımıza çıkan bu sorularda yakalayacağımız iyi performans, sınavın geri kalan kısmı için de önemli bir mora l kaynağı olacaktır. Soruların yüzde 40’ı kolay, yüzde 50’si orta ve yüzde 10’u da zor seviyede çıkıyor.

7. ANLATIM BOZUKLUKLARI VE YAZIM KURALLARI

Adayların ilköğretimden beri sürekli haşır neşir oldukları imla kuralları ve anlatım bozuklukları konuları YGS s ınavında da karşımıza çıkıyor.

Yüzde 90’ı kolay, yüzde 10’u ise orta zorlukta olan bu sorular adayların kolay bir şekilde netlerini artırmaları için ideal bir fırsat.

8. OLASILIK VE İSTATİSTİK

Permütasyon, kombinasyon, binom agibi temel kavramların yanında olasılığı da kapsayan bu ünite adayların konulardaki temel kavram ve standart çözüm metodlarını ile sorularla daha kolay baş edebilecekleri bir ünite. Çıkan soruların zorluk dağılımı ise yüzde 15 kol ay, yüzde 45 orta ve yüzde 40 zor seviyede.

9. HÜCRE

Biyoloji’nin temel konusu olan Hücre ünitesi geniş kapsamı sebebiyle dikkati çekiyor. Hücrenin yapısı, canlıların bileşenleri, hücre türleri (ökaryot, prokaryot, bitki, hayvan) konularını kapsayan bu ünite YGS biyoloji sorularının neredeyse yüzde 25’ini oluşturuyor.

Yüzde 30’u kolay, yüzde 40’ı orta ve yüzde 30’u zor seviyede olan sorular ağırlıklı olarak bilgi bazlı.

10. MADDE VE ÖZELLİKLERİ

11. Sınıf madde ve özellikleri konuları, yani katı, sıvı ve gazlarda basınç ve ısı alışverişi, YGS Fizik sorularının olmazsa olmazları.

11 sınıf kon usu olması sebebiyle soruların yüzde 65’i orta, yüzde 35’i ise zor seviyede olan bu konuya hakim olabilen öğrenciler sınav sonuçlarında önemli bir pozitif farklılık yapma şansına sahipler.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

Benzer içerikler

..